Beszélnünk kell Gyurival (a reakciókról)

November 5-én a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésén, Gulyás Márton az eseményt megzavarva – más módon nem nyílt lehetősége rá, hogy szót kapjon – kérdéseket intézett Fekete Györgyhöz. A helyszínen megjelent biztonsági személyzet olyan radikális eszközökkel kísérte ki Gulyást a színpadról, hogy leesett a színpad melletti lépcsőről, és kisebb zúzódást is szenvedett. Kivezetése közben gyalázkodó, gyűlölet keltésére alkalmas mondatokat kiabáltak be a nézőtéren ülő “akadémikusok”, és a Gulyással együtt érkező, és az eseményeket kamerával rögzítő két művész (a Szabad Művészek csoport tagjai) is megkapták a magukét.

Mi is történt ezek szerint? Adott egy civil aktivista, aki ezen az eseményen a verbális és fizikai agressziót elkerülve, fel szerette volna tenni a minden magyar adófizetőt érintő kérdéseit, amire ott helyben a művelt közönség részéről gyalázkodást, Fekete Györgytől válasz helyett pedig feljelentést kapott. A rendőrség pedig a jelek szerint befogadta a “professzor emeritus” beadványát. Így válik sértettből gyanúsított? Nem akarunk prejudikálni, sem előre szaladni az időben, csak élünk a gyanúperrel. Biztosat nem tudunk, mert nincs konkrét eseményhez kötött gyanúsítás.

 

Orson Welles "The Trial" (1962) c. filmje, Franz Kafka A per című regényéből.

Orson Welles “The Trial” (1962) c. filmje, Franz Kafka A per című regényéből.

Mindenesetre Gulyás Márton, (a) Magyar (Köztársaság)ország állampolgára idézést kapott a Budapesti Rendőrfőkapitányság V. kerületi kapitányságától

garázdaság szabálysértés miatt folytatott eljárásban tartandó meghallgatásra.”

Az idézés hosszasan taglalja az eljárás, pontosabban az elővezetés költségeit. Itt említik, hogy amennyiben az előállítás szolgálati gépjárművel történik, annak költsége 9250 forint, amelyet az előállított köteles megfizetni. Akárhogy is nézzük, ez elég borsos fuvardíj. (Az eljárásrend törvényes – ma Magyarországon ezt különösen fontos rögzíteni – mégis nehezen értelmezhető.)

Vajon Gulyás Márton lakóhelye milyen messze van az V. kerületi Szalay utcától? A piacon működő személyszállító társaságok tarifáival számolva, 450 forintos alapdíjjal együtt, kevesebb mint 1500 forintért el lehet jutni lakhelyétől a Szalay utcába.

Lehet, hogy a rendvédelmi szervek személyszállítási tarifája azért ilyen magas, mert nem ez a fő tevékenységük, meg persze nem is forprofit társaságról beszélünk. Azért időzünk el ezeknél a tételeknél, mert másról valójában nem tájékoztat ez az idézés. A törvényi tényállást közli, de a garázdaság okát, mibenlétét már nem. Ezért is érdekes, hogy a határozat felhívja Gulyás figyelmét arra, hogy vigye magával a meghallgatásra a bizonyítékait. Vajon milyen bizonyítékokat, ha hivatkozott cselekmény szóba sem kerül?

idezes_2

Valaki megrágalmazhatta Márton G-t.

Az MMA, illetve Fekete György kétségbeesve próbálja elterelni a figyelmet a nyilvánvaló tényről: a Magyar Művészeti Akadémiára semmi szükség, valójában nincs létjogosultsága. Ennek ellenkezőjét csak abban az esetben tudná minden kétséget kizáróan bebizonyítani, ha nem, vagy csak olyan mértékű állami támogatást kapna, mint az MTA-n belül működő Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SzIMA). Ha ilyen körülmények között hiánypótló programokat volna képes indítani és fenntartani, ha valós kutató-, fejlesztő tevékenységeket folytatna, ha nem ingatlanokat szerezne magának, hanem szakmaisággal megtámogatott legitimációt, akkor bizonyíthatná magának és a szélesebb közvéleménynek is, hogy jogos szereplője a kulturális és tudományos életnek.

Így viszont minden megnyilvánulásuk, működésüknek minden részlete csak ráerősít arra, hogy az MMA üres kulissza, az államhatalom ideológiai komisszár szervezete, amely kizárólag azért működik még, mert kötőanyaga a beláthatatlan mennyiségű beleöntött közpénz. Az ürességet küldetéstudattal takarják el, de a tartalom hiánya lelepleződik. A tagságot, beleértve az elnökséget is – a fejenkénti járadékon kívül -, a vélt és valós sérelmek, a frusztráció, a hatalomvágy, illetve a bukástól való félelem tartja össze.

Szánalmas elegy, de mégsem lehet rá legyinteni, mert nagyon nagy az ára annak, hogy ez a hajdan volt civil szervezet, amelyet az államhatalom erőszakkal köztestületi státuszba emelt, így letarolta az intézményes kultúrát.

Az MMA nem vállalja a nyílt vitát sem a szakmai szervezetekkel, sem a magyar adófizetőkkel, tevékenységéről nem hajlandó értékelhető módon számot adni. Ehelyett a hatalom és a büntetőjog sáncai mögé menekül: azt akarja bebizonyítani, hogy a vele szemben állók nem legitim szereplők, hanem köztörvényesek, “garázdák”, akikkel nem lehet szóba állni. A legátlátszóbb, leggyávább és legundorítóbb manipuláció ez. Egyben tökéletesen önleleplező: az MMA nem azt a tagját vonja kérdőre, aki a közgyűlésen zsidózik, fenyeget és bántalmaz, hanem azt a kívülállót, aki pusztán kérdezni szeretett volna, és mikor erre nem kapott lehetőséget, vette a bátorságot, hogy külön engedély nélkül szólaljon meg.

A rendőrség az eljárásrendet betartva teszi a dolgát, ha bírósági szakba lép az ügy, akkor majd a bíróság is, miközben színjáték az egész, aminek a rendezője Fekete György. Csapnivaló produkció, tehetségtelen porondmesterrel: bukásra van ítélve.

A 0m2 követni fogja az ügy fejleményeit.

You may also like...