Ismét növekszik az MMA tagok életjáradékának összege!

A ma megjelent Magyar Közlönyből másolom:

A Kormány 337/2014. (XII. 18.) Korm. rendelete
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/L.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tagok a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján havi életjáradékban részesülnek, amelynek összege:
a) rendes tag esetében 2015. január 1-jétől 230 000 forint/hó;
b) levelező tag esetében 2015. január 1-jétől 160 000 forint/hó.”
2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

You may also like...