Csökkentenünk kell a mentális hátráltató tényezőket

Eljutott hozzánk az ezekben a percekben elkezdődő eseménynek a sajtó és a szakmai meghívója is:

SAJTÓMEGHÍVÓ
Megalakul a Kulturális Alapellátás Kerekasztala

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma első alkalommal hívja össze a kulturális szakma legfontosabb képviselőit azzal a céllal, hogy közösen tárgyaljanak olyan lehetőségekről, melyeknek köszönhetően minél több emberhez eljuthat a minőségi kultúra Magyarországon. A Kulturális Alapellátás Kerekasztalának első ülését megnyitja Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint köszöntőt mond Dr. Hoppál Péter, a Kerekasztal elnöke. Az eseményt megnyitó beszédek a sajtó számára is nyilvánosak, ezeket követően az egyeztetés zárt körben folytatódik.

Időpont: 2014. szeptember 30. kedd, 14:00
Helyszín: Pesti Vigadó, 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

Szakmai meghívó:

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!
Tisztelt Főigazgató Asszony!
Tisztelt Főtitkár Asszony/Úr!
Tisztelt Ügyvezető Titkár Asszony!

A Kultúráért Felelős Államtitkárság egyik elsődleges elvi célja a jövőre nézve, a „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése. Célunk, hogy határon innen és túl, minden magyar hozzáférjen a társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez, és így erősödjön a magyar identitás. Ahhoz, hogy ez így legyen, egyszerre kell csökkentenünk a fizikai, intézményi és mentális hátráltató tényezőket.

Az Államtitkárság a feladat kidolgozásához létre kívánja hozni a Kulturális Alapellátás Kerekasztala elnevezésű fórumot, melynek alakuló ülésére Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár úr nevében Elnök Urat/Asszonyt ezúton tisztelettel meghívom.

A Kerekasztal célja, áttekinteni a kulturális közösségfejlesztés jelenlegi helyzetét, a kulturális programok elérhetőségét, valamint annak fejlesztési lehetőségeit.

Időpont: 2014. szeptember 30-án 14 óra
Helyszín: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 412. tárgyaló

Szíves megjelenésére feltétlenül számítunk.
Üdvözlettel:
dr. Horváth Endre
kabinetfőnök
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kultúráért Felelős Államtitkári Kabinet

A másodikhoz csatolták az ügyrendet is, amiből kiderül a meghívott szervezetek listája – a szakma legfontosabb képviselői! – és pl. az, hogy az ülések nem nyilvánosak. Hogy pontosan milyen feladatot fog elvégezni a kerekasztal, arról nincs információ, ahogy arról sem, hogy hogyan szerveződött az egész. Ha bárki ennél többet tud, ossza meg velünk, és az ülés után figyeljük a sajtómegjelenéseket!

A Kulturális Alapellátás és –Közösségfejlesztés Kerekasztala
Ügyrendje

A Kultúráért Felelős Államtitkárság jelen Ügyrend céljainak megvalósításához létre kívánja hozni a Kulturális Alapellátás és –Közösségfejlesztés Kerekasztala (a továbbiakban Kerekasztal) elnevezésű fórumot.

A Kerekasztal Ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I. A Kerekasztal célja

A Kerekasztal célja áttekinteni a kulturális alapellátás és -közösségfejlesztés jelenlegi helyzetét, a kulturális programok elérhetőségét, valamint annak fejlesztési lehetőségeit.

Cél, hogy határon innen és túl, minden magyar hozzáférjen a társadalom felemelkedését biztosító kulturális értékekhez, és így erősödjön a magyar identitás. Ahhoz, hogy ez így legyen, egyszerre kell csökkentenünk a fizikai, intézményi és mentális hátráltató tényezőket.

II.  A Kerekasztal jogállása

A Kerekasztal a Kultúráért Felelős Államtitkárság által létrehozott szakmai, szakmapolitikai kérdések konzultációs fóruma.

III.  A Kerekasztal összetétele

1. A Kerekasztal elnöke az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára. A Kerekasztal titkára az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkára.
2. A Kerekasztal tagjai az alábbi meghívott szervezetek által delegált 1-1 fő:

 • Országos Közgyűjtemények Szövetsége
 • Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület
 • Informatikai és Könyvtári Szövetség
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete
 • Megyei Jogú Városok Szövetsége
 • Nemzeti Művelődési Intézet
 • Közösségfejlesztők Egyesülete
 • Magyar Népművelők Egyesülete
 • Magyar Drámapedagógiai Társaság
 • Népművészeti Egyesületek Szövetsége
 • „Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület
 • Színházművészeti Bizottság
 • Táncművészeti Bizottság
 • Zeneművészeti Bizottság
 • Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége
 • Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA)
 • Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
 • Magyar Bábművészek Szövetsége
 • Magyar Teátrumi Társaság Egyesület
 • Magyar Színházi Társaság

3. Az ülésen részt vehetnek az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetői, illetve az elnök által meghívott személyek.

4. A Kerekasztal tagjai a Kerekasztal munkájában végzett tevékenységükért tiszteletdíjban, költségtérítésben nem részesülnek.

IV. A Kerekasztal működése

1. A Kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egyszer az elnök által előterjesztett napirend alapján ülésezik.
2. A Kerekasztal ülései nem nyilvánosak.
3. A Kerekasztal az elfogadott ügyrend alapján működik. Az ügyrend elfogadásáról és módosításáról a kerekasztal konszenzussal határoz.
4. Az elnököt akadályoztatása esetén feladatai ellátásában, teljes jogkörben az általa felkért személy helyettesíti.
5. Az elnök jogkörében eljárva – a Kerekasztal Titkársága útján – összehívja és vezeti a Kerekasztal üléseit, valamint képviseli a Kerekasztalt.
6. A Kerekasztal ülésének összehívására szóló meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyszínét és a javasolt napirendi pontokat.
7. A Kerekasztal ülésének napirendjét – a Kerekasztali tagok javaslatainak figyelembevételével és a Kerekasztal elnökének jóváhagyásával – a Kerekasztal Titkársága készíti elő.
8. A Kerekasztal ülésére szóló meghívókat, a napirendre vonatkozó javaslatokat, illetve a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat az ülést megelőző legalább 5 munkanappal előbb kell a tagok részére elektronikus úton megküldeni.
9. A Kerekasztal üléseiről emlékeztető készül, amelyet Kerekasztal titkársága készít el és küld meg a Kerekasztal tagjainak elektronikusan, az ülést követő tíz munkanapon belül.

V.  A Kerekasztal Titkársága

1. A Kerekasztal titkárságát a kultúráért felelős helyettes államtitkár működteti.
2. A Kerekasztal Titkársága gondoskodik a Kerekasztal üléseinek előkészítéséről, az ülések összehívásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról, így különösen a Kerekasztal ülése napirendjének, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok Kerekasztal tagjai részére történő megküldéséről.

VI.  Záró rendelkezések

1. Jelen ügyrend a Kerekasztal általi elfogadása napján lép hatályba.

Budapest, 2014. szeptember 30.

Dr. Hoppál Péter
államtitkár,
a kerekasztal elnöke

You may also like...