Tisztelt Miniszter Úr! – cigány-kép a tankönyvekben

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország az első olyan ország a világon, ahol a Nemzeti alaptanterv része a roma történelem és kultúra tanítása.

Többek között ezt az állítást alapul véve végzett kutatást a MONITOR – kritikai platform és nyitott műhely, amely során azt vizsgálta, hogyan reprezentálódik a magyarországi cigányság az általános és középiskolai tankönyvekben. A kutatásról készült tanulmányukból és a roma értelmiségiek, tankönyvírók és az oktatás területén tevékenykedő szakértők, valamint civil csoportok bevonásával szervezett három napos, részvételen alapuló eseményük (MONITOR live 2, Kesztyűgyár, június 4-6.) arra hívta fel a figyelmet, hogy a jó szándékú törekvések ellenére az utóbbi évek tankönyveinek nagy részében is sok az általánosítás, elnagyolás, leegyszerűsítésből fakadó pontatlanság; szemléletmódjukat pedig szinte kizárólag a többségi társadalom nézőpontja, gyakran paternalizmusa határozza meg.

Tehát a helyzet nem javul. Sőt! A tankönyvkiadás államosítása, a kötelezően választható tankönyvek számának drasztikus csökkentése, valamint az új, kísérleti tankönyvek tesztelés nélküli bevezetése nem sok jót ígér. A további romlást megelőzve, illetve a problémára   felhívva a figyelmet készült el a MONITOR javaslata, amelyet roma értelmiségiekkel, tankönyvírókkal és oktatási szakértőkkel együttműködve készített el.

forrás: http://monitorlive.wordpress.com/

A cigányellenes gondolkodás felszámolását, a multikulturális gondolkodás fejlődését és objektív, a cigányság számára is elfogadható cigány-kép kialakulását segítő tankönyvek létrehozását szorgalmazó javaslatuk itt olvasható, amely remélhetőleg a miniszter úrhoz is megérkezett.

You may also like...